Spoločnosti M&L International (zastúpená konateľom Viktória Barrier), zaoberajúcou sa taktiež podnikateľským zámerom "moderovaných zoznamiek" (t.j. zoznamky s väčšinou vymyslených profilov, za ktorými je moderátor) bolo vzhľadom na neuhradené faktúry za služby od 12/2020, prerušené poskytovanie všetkých služieb.