Pridajte sa k nám
Vytvorenie konta
Registráciou získate príležitosť nájsť lásku svojho života, neváhajte, stačí vyplniť registračný formulár
Tab #1
Tab #2
Tab #3
Ja som
Hľadám
Používateľské meno
E-mailová adresa
Heslo
Mesto
Dátum narodenia
* Dátum narodenia sa na stránke nezobrazuje.
Potvrďte, prosím
Podmienky používania
Double-click to edit button text.
Podmienky Používania

Kto sme

http://stretnimesa.sk

Ochrana Súkromia

Ochrana Súkromia

Ochrana osobnych údajov


Stretnimesa.sk  systém  je v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a dôvernosti v telekomunikácii. Užívateľské údaje sú vždy bezpečne uložené. Avšak pri prevádzkovaní takéhoto systému a pripravovaní faktúr je niekedy nutné ukladať údaje a odovzdávať ich tretej osobe.

Preto užívateľ týmto dovoľuje Stretnimesa.sk uložiť jeho osobné, fakturačné, chatu poskytnuté a prístupné údaje. Údaje budú použité pre fakturáciu, technickú administráciu a na informovanie spotrebiteľov podľa našich zásad ochrany osobných údajov. Za žiadnych okolností nebudú údaje dostupné pre neoprávnenú tretiu osobu.

Užívateľ súhlasí s používaním jeho údajov, akonáhle začne používať túto službu. V rámci súčasných obchodných vzťahov Stretnimesa.sk poskytne užívateľské informácie užívateľovi cez smsku, telefón alebo e-mail. Užívateľ môže vypovedať prevod týchto užívateľských informácií pomocou jeho mobilného čísla, ktoré bude blokované v systéme.

Cieľom bezchybného sprevádzkovania systému je, aby sa zabránilo zneužitiu údajov, týmto IP adresa užívateľa bude vždy uložená, keď použije systém. Stretnimesa.sk je oprávnený vykonávať náhodné kontroly zaslaných správ, aby sa zabránilo zneužitiu chat systému. V tomto zmysle nejde o ukladanie správ, alebo iného použitia informácií. V rámci právnych predpisov Stretnimesa.sk je oprávnený zaslať správy, kde je podozrenie priestupku alebo trestného činu agentúram, ktoré sú zodpovedné za poriadok a vymáhanie práv.

Poskytovanie obsahu užívateľom, udeľovanie

1. Stretnimesa.sk Vám umožňuje využiť naše služby v súlade s právnymi predpismi a ustanovením týchto podmienok použitia, k ukladaniu, zverejneniu, prenosu obsahu a zdielaniu obsahu s ostatnými používateľmi.

2. Pri použití našej služby žiadate a dovoľujete, v súlade s ustanoveniami týchto podmienok použitia, pre ukladanie a zverejnenie svojho obsahu v súčasnej podobe našich služieb a tiež s využitím v iných médiách (tlač, TV, rádio atď)

3. Ďalej nám dovoľujete k lepšiemu využívaniu našich služieb vyrábať menšie obrázky (náhľad) z vašich fotografií a videí, a to najmä prostredníctvom vyhľadávacej funkcie a využívaniu ich v oblasti služieb. Ste si tiež vedomý, že pri technickom spracovaní a odovzdávaní našich služieb – vrátane obsahu, ktorý ste zadali -, môžu byť nutné prenosy prostredníctvom rôznych sietí a / alebo vykonávanie technických zmien pre účel požiadaviek spojených sietí alebo iných technických zariadení.

4. Potvrdzujete, že ste vlastníkom všetkých požadovaných práv súvisiacich s obsahom, ktorý Vám umožňuje používať naše služby ukladania, publikácie a / alebo prevodu uvedeného obsahu a že neporušujete akékoľvek práva tretej osoby, ani právne predpisy a tiež neporušujete žiadne predpisy týchto podmienok použitia. Ak nie ste sám vlastníkom práv Vami zadaného akéhokoľvek obsahu, zaručujete, že ste platne získali všetky prevody správ a licencií, povolení, schválení a podobného obsahu, ktorý je nevyhnutný.

5. Stretnimesa.sk je oprávnenený ukladať obsah a odovzdávať ich tretím osobám, kde je to právne ustanovené, alebo kde je to po dôkladnom vyhodnotení nevyhnutné a právne prístupné aby,

a. plniť právne predpisy, súdne alebo úradné pokyny,
b. vykonanie týchto podmienok použitia,
c. reagovať na tvrdenia o porušení práv tretích osôb, alebo
d. ochrana práv, majetku, alebo osobnej bezpečnosti Flirtdate.eu, jej používateľov alebo verejnosti.

6. Môžete tiež takto garantovať uživateľské práva Stretnimesa.sk, neobmedzené časom alebo priestorom, obsahom vám sprístupneným. To sa týka najmä:

  • právo urobiť to verejne dostupné je právo, ktoré dovoľuje uložiť Váš obsah k dispozícii pre verejnosť (prostredníctvom buď bezdrôtovej, alebo drôtovej technológie), takým spôsobom, že to bude k dispozícii pre verejnosť v miestach a v čase vlastného výberu verejného užívateľa, najmä obsah bude dostupný v elektronických databázach a aby bol obsah tiež k dispozícii pre veľký počet užívateľov pomocou digitálnej či inej prenosovej technológii tak, aby Váš obsah mohol byť dostupný prostredníctvom televízneho a / alebo iného zariadenia pre interaktívne použitie po individuálnej žiadosti (televízia-on-demand, video-on-demand, online atd) a v prípade potreby môžu byť verejne prezentované.
  • právo na reklamu je právo, ktoré znamená, že orgány môžu využiť časti prevzaté z Vašeho obsahu buď jednotlivo, alebo v súvislosti s obsahom od iných užívateľov, alebo používať ho rovnako pre reklamné účely a tiež právo propagovať Váš obsah a ich hodnotenia na Stretnimesa.sk, alebo v inej médii, a to spôsobom normálnej pobočky (napr. v rádiu, televízii, filme, online, na obrázkových záznamoch alebo v tlačenej forme). 
  • právo reprodukovať a šíriť je právo, ktoré umožňuje rozmožovanie obsahu na obrázku / zvukovom nosiči všetkého typu pre účely neverejného play-backu a rovnakej distribúcie. Toto právo sa vzťahuje na všetky audiovizuálne systémy, ako napr. neštandartné filmy, neštandartný film a video kazety, videonahrávky, video disky, diskety, čipy, CD-ROM, Cdi, 3DO, MMCD, SDD, DVD, rovnako ako multimediálne obrázky / zvukové nosiče nezávislé na technickom zabezpečeniu systému a nezávislé na type použitia, vrátane interaktívneho použitia. To zahŕňa právo reprodukovať a distribuovať vo forme jednotlivýych snímok.
  • prenosných práv, teda práv, ktoré dovoľujú zverejniť Váš obsah pre verejnosť tak často, ako je žiadané prostredníctvom rozhlasu, televízie, satelitného rádia, káblového rádia, alebo podobným technickým zariadením cez analógové alebo digitálne ukladanie a prenosnej technológii, čo zahŕňa aj práva opakovať programy. 
  • právo na spracovanie a synchronizovanie je právo, ktoré umožňuje upravovať obsah a jeho obrázky a zvukové súčasti a / alebo iné prvky s náležitou ochranou morálnych práv, a podobne skrátiť, rozdeliť, pridať reklamu / sponzoring, alebo iný materiál s cieľom pripojenia takýchto materiálov s nahrávkami, a vykonať zmeny, ktoré môžu byť nevyhnutné z technických dôvodov.

7. Stretnimesa.sk je oprávnený preniesť to na iných a taktiež umožniť sublicenciu pre udelené práva.